1. Per mei 2018 zijn wij als (web)shop verplicht u onze privacy verklaring uit te leggen.
 2. De Leuke dingen is een shop en webshop gevestigd in Nijmegen op de Daalseweg 228.
 3. Wij ontvangen van u door middel van uw aankoop uw persoons gegevens. Hiermee kunnen wij u uw bestelling bevestigen en opsturen of mee geven na aankoop. Wij versturen tevens met regelmaat een nieuwsbrief om onze klanten op de hoogte te brengen van onze nieuwe producten.
 4. we ontvangen uw gegevens middels een order, webshop aankoop, bezoek aan winkel of nieuwsbrief of u heeft persoonlijk aangegeven op de hoogte te blijven van onze informatie. Wanneer u uw gegevens achterlaat dan komen jouw gegevens ook terecht op de mailserver van je hostingpartij.
 5. Deze gegevens blijven bestaan zolang onze firma blijft bestaan en tot wanneer de persoon zelf actie onderneemt door het uitschrijven van zijn e-mailadres.
 6. Dit zijn uw rechten:
  • Recht op inzage: je moet de persoonsgegevens van een persoon opsturen/delen als de persoon daarom vraagt.
  • Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door jou fout verwerkt? Dan moet je die aanpassen als daarom gevraagd wordt.
  • Recht op het indienen van een klacht: als iemand een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Recht op overdracht: als jij een dienst aanbiedt en je klant besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft je klant het recht dat de gegevens door jou worden overdragen aan die andere partij.
  • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: de persoon waarvan de gegevens bij jou opgeslagen liggen mag aangeven dat hij niet meer wil dat jij die gegevens gebruikt.
 7. De gegevens worden bewaard in onze webshop site en kunnen ingezien worden door de eigenaren en webshop bouwer van de leuke dingen.